Akupunktur

Bu sayfa sadece bilgi vermek içindir.

Akupunktur, Geleneksel Çin Tıbbında vücudun bazı noktalarına çok ince uçlu özel iğneler batırılarak yapılan tedavi şeklidir. Kelimenin Türkçe karşılığı “iğne batırmak” mânâsına gelir. Çeşitli metallerle yapılan özel iğneler kullanılır. Etki mekanizması, vücudun sistemlerini, vücut üzerindeki bazı enerji noktalarını uyararak aktive edip, iyileşme mekanizmasını tetikleme esasına dayanır. Mevcut mekanizma aktive edilince iyileşme mekanizması aktive olur. Lazer, moxa, ısı, manyetik alan kullanılarak akupunkturun etkisi arttırılabilir. Etkili bir bütünsel tıp metodudur.

YASAL UYARI: Bu sayfanın içerikleri ziyaretçilerini bilgilendirme amaçlı kurulmuş olup, sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi ve reçete bilgisi taşımaz. Sayfa sağlıkla ilgili yer verdiği tüm konularda öncelikle en doğru bilginin hastayı muayene eden doktorundan öğrenebileceğini savunur. Sayfada konu olarak geçen tüm yöntemler kamuoyuna bilgi vermek amaçlı paylaşılmış olup, bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden bu sayfa sorumlu tutulamaz. Paylaşılan bilgilerin ilgilisi tarafından kullanılması Dr. Zafer YILMAZ ile hasta - doktor ilişkisini doğurmaz. Tüm sayfa ziyaretçileri yasal uyarıyı kabul etmiş sayılır.