Klinik Hakkında

Kliniğimiz Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında en yeni ve en modern kliniklerden biridir.

Kliniğimizde muayene ve teşhis için Meridyen Tarama, İrisdiagnosis, Karanlık Alan Mikroskopisi ve Foton Tarama yöntemlerinden faydalanılmaktadır.

Kliniğimizde tedavi metodları olarak başlıca Akupunktur, Ozon Tedavisi, Kupa - Hacamat Tedavisi, Sülük Tedavisi, Bitkisel Tedaviler, Su – Jok Tedavisi, Proloterapi, Apiterapi, Homeopati ve Aromaterapi uygulanmaktadır. Kliniğimize müracaat eden hastalarımızı bütünsel hekimlik yaklaşımıyla ve deneyimlerimizle değerlendirip teşhis, tedavi planlaması ve takipte azami hassasiyet gösteriyoruz. Mevcut şartlar dahilinde, hastalarımızın mümkün olduğunca sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürmelerini hedefliyoruz. Bunun için ‘her yaşta sağlıklı hayat’ prensibiyle, hastalarımızın şifası için çalışıyoruz.